"Detective - Kyiv LTD"
private detective agency
in
Kyiv city and Kyiv region
About our Kyiv office
""Detective Kyiv LTD" private detective agency - Kyiv filiation of well known ukrainian investigation company "Detective Ukraine LTD", who provide detective and investigation services on territory Kyiv city and Kyiv region. Our clients is citizens and conpanies all countries of the world . We have our representative offices in All regions of Ukraine. "Detective Kyiv LTD" private detective agency offers a big list of detective and investigation services, legal services and consulting, security and bodyguard service, translation services, and many other services.

How to contact us in Kyiv
"Detective - Kyiv LTD"
private detective agencyPhone:


Private detective and investigation agency in Kyiv

E-mail:


Private detective and investigation agency in Kyiv

Skype:


Private detective and investigation agency in Kyiv


Where we work in Kyiv region
"Detective - Kyiv LTD" private detective agency has work in all cities, towns and villiages of Kyiv region :

Kyiv, Kiyev, Kyiv, Kyev Berezan, Bila Tserkva, Belaya Tserkov, Belya Cercov, Bohuslav, Boguslav, Boryspil, Borispol, Boryspol, Boiarka, Kyiv, Boyarka, Brovary, Brovari, Bucha, Chornobyl, Chernobyl, Chernobil, Fastiv, Fastov, Irpin, Irpen , Kaharlyk , Kagarlyk, Kagarlik, Myronivka, Kyiv, Mironovka , Obukhiv , Kyiv, Obukhov , Obuhov , Pereiaslav-Khmelnytskyi, Pereyaslav Khmelnitskiy, Prypiat, Piryatin, Rzhyschiv, Skvira, Skvyra, Slavutych, Slavutich, Tarascha, Tetiiv, Kyiv,Teteyev, Ukrainka, Uzyn, Vasylkiv, Vasylkov , Kyiv,Vyshhorod , Vyshgorod, Vyshneve , Vishneve , Yagotin, Kyiv, Yahotyn

4. What services we offer in Kyiv region
"Detective - Kyiv LTD" private detective agency offer a big list of services in Kyiv region:

INVESTIGATION SERVICES:

Person check:

Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region background check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region data check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region adress check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region home phone check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region photo check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region previous marriages check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region place of work check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region auto-transport check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region real estate check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region police records check in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region court records check in all regions of Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region surveillance in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region complex collection of information in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region search lovers and boy (girl) friends in Kyiv city and Kyiv region
Detective investigation in Kyiv city and Kyiv region other person check in Kyiv city and Kyiv region


Company check:

Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region company background check in Kyiv city and Kyiv region
Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region company adress check in Kyiv city and Kyiv region
Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region company phone check in Kyiv city and Kyiv region
Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region company reputation check in Kyiv city and Kyiv region
Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region other company checks in Kyiv city and Kyiv region


LEGAL SERVICES AND CONSULTING

Detective services in Kyiv city and Kyiv region legal services in Kyiv city and Kyiv region
Detective services in Kyiv city and Kyiv region law consulting in Kyiv city and Kyiv region
Detective services in Kyiv city and Kyiv region marriage contracts in Kyiv city and Kyiv region
Detective services in Kyiv city and Kyiv region divorce court cases in Kyiv city and Kyiv region
Detective services in Kyiv city and Kyiv region civil court cases in Kyiv city and Kyiv region
Detective services in Kyiv city and Kyiv region criminal court cases in Kyiv city and Kyiv region
Detective services in Kyiv city and Kyiv region representation in court/ police in Kyiv city and Kyiv region
Detective services in Kyiv city and Kyiv region previous marriages check in Kyiv city and Kyiv region
Detective services in Kyiv city and Kyiv region other legal services in Kyiv city and Kyiv region


SECURITY SECURITY SERVICES

Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region person security services in Kyiv city and Kyiv region
Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region company security services in Kyiv city and Kyiv region
Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region bodyguards in Kyiv city and Kyiv region
Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region other security services in Kyiv city and Kyiv region


TRANSLATION SERVICES

Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region private documents translation in Kyiv city and Kyiv region
Private detective agency in Kyiv city and Kyiv region bussiness documents translation in Kyiv city and Kyiv region


7.What information need to make order:
The minimum information what need, that our detective agency begin checks of person, or detective investigation of persons life:

1/ NAME OF PERSON
2/ SURNAME OF PERSON
3/ AGE OF PERSON
4/ CITY,REGION WHERE PERSON LIVE

Dear clients! Without this information is unprofitable to make investigation, because this will takes long time, a lot of money, and anybody give to you what will be the resoult...

7.How to make order for us:
Send your inquairy to us by e-mail, skype or call to us by phone.

"Detective Kyiv LTD" private detective agency office work:

9.00-19.00 ( ukrainian time) from monday till saturdayPrivate detective agency in Ukraine and Crimea
Private detective agency in Ukraine and Crimea
Private detective agency in Ukraine and Crimea
eXTReMe Tracker